Parkovacie senzory "ParkPilot"

Vydáva zvukové výstrahy pri zistení prekážky vpredu alebo vzadu1 a takisto poskytuje vizuálne zobrazenie vzdialenosti vozidla od prekážky2.

1 v rámci možností daných systémom.
2 V závislosti od verzie rádia alebo navigačného systému. Začínajúc od rádia "Colour".

Cúvacia kamera "Rear View"

Cúvacia kamera "Rear View" dodávaná na želanie zjednodušuje parkovanie zobrazovaním priestoru za vozidlom na displeji rádia alebo navigačného systému1. Dodatočné statické čiary zjednodušujú proces parkovania.

¹ V závislosti od verzie rádia alebo navigačného systému.

Zavrieť