Menu
Zatvoriť menu

Aktuálne informácie o dieselových motoroch

Skontrolujte, či sa to týka aj Vášho vozidla

Skontrolujte, či sa to týka aj Vášho vozidla

Aktuálne informácie o dieselových motoroch

Skontrolujte, či sa to týka aj Vášho vozidla

Každý jeden zákazník je pre nás dôležitý

V kampani ohľadom dieselových motorov ide o oveľa viac ako len motory. Ide o každého jedného zákazníka, pretože každý zákazník je pre nás dôležitý. Preto sme do dnešného dňa úspešne implementovali technické opatrenia do tisícov vozidiel Volkswagen.

To však nie je všetko: Volkswagen AG ďalej vyvíjal, testoval a kontroloval. Každé z vyvinutých technických riešení bolo teraz po prísnych testoch schválené Spolkovým úradom pre motorové vozidlá (KBA).

To znamená: Odteraz môže každý servis Volkswagen implementovať technické opatrenia do každého dotknutého dieselového motora. 

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a vernosť našej značke. Naďalej budeme nepretržite pracovať na obnovení vašej dôvery v značku Volkswagen. A stopercentne spokojní budeme až vtedy, keď budú naši zákazníci opäť stopercentne spokojní so značkou Volkswagen.

Pretože každý jeden zákazník je pre nás dôležitý.

Skontrolujte, či sa to týka aj Vášho vozidla

Zadajte identifikačné číslo vozidla (VIN). Nájdete ho v prednej časti servisnej knižky, v spodnej časti čelného skla alebo v technickom preukaze (riadok E).

Upozornenie: Vyhľadávanie kontroluje len to, či sa na vaše vozidlo značky Volkswagen a Volkswagen Úžitkové vozidlá vzťahuje technické opatrenie NOx. Na vozidlá predané v USA a Kanade sa táto kampaň nevzťahuje.

Aktuálny prehľad modelov Volkswagen, ktorých sa týkajú odchýlky CO₂, nájdete tu.

Viac informácií Vám poskytne Váš predajca Volkswagen Úžitkové vozidlá

Skontrolujte si teraz svoje VIN číslo

Čo je to VIN?

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je 17-miestne číslo, pomocou ktorého môže byť  vaše vozidlo jednoznačne identifikované. Nájdete ho v technickom preukaze vozidla, v 1. časti osvedčenia o registrácii alebo v spodnej časti čelného skla.

Auf der Windschutzscheibe

In der Zulassungsbescheinigung Teil I

Modernizácia hardvéru pre dieselové motory na zníženie emisií NOx - otázky, odpovede a podmienky

Koncern Volkswagen chce významne prispieť k ďalšiemu rýchlemu a udržateľnému znižovaniu emisií oxidov dusíka (NOx). Cieľom spoločnosti Volkswagen je zabezpečiť to, aby ste mohli naďalej bez obmedzení jazdiť v centrách miest. Preto pracujeme na riešeniach, ktoré sú rozumné, účinné a predovšetkým realizovateľné v krátkom čase, a to tak pre zákazníkov, ako aj pre zlepšenie kvality ovzdušia v mestách:

 • Jedným z hlavných opatrení je aktualizácia softvéru pre približne 3,8 milióna dieselových vozidiel Euro 4, Euro 5 a v niektorých prípadoch Euro 6 koncernu Volkswagen v celom Nemecku. V priemere sa tým reálne zlepšia emisie oxidov dusíka v mestskej premávke o 25 až 30 %.

 • Vďaka celoštátnemu šrotovnému od augusta 2017 do polovice roka 2019 sa koncernu Volkswagen podarilo v krátkom čase vymeniť viac ako 350 000 starších dieselových vozidiel predchádzajúcich emisných tried (Euro 4 a staršie) za vozidlá šetrnejšie k životnému prostrediu.

Okrem toho spoločnosť Volkswagen AG už začiatkom októbra 2018 oznámila spolu s ďalšími výrobcami automobilov, že sa v rámci "Koncepcie spolkovej vlády pre čisté ovzdušie a zabezpečenie individuálnej mobility v našich mestách" bude podieľať na dotácii hardvérovej modernizácie na zníženie emisií NOx pre dieselové vozidlá v definovaných mestách s vysokou intenzitou dopravy. 

Na dotáciu projektu hardvérovej modernizácie boli stanovené presné podmienky. Nižšie uvedené odpovede poskytujú informácie o podmienkach a odpovede na často kladené otázky. V prípade ďalších otázok vzťahujúcich sa k modernizácii hardvéru nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov v dolnej časti stránky.

Otázky a odpovede

Na tejto stránke nájdete otázky a odpovede týkajúce sa aktuálneho vývoja v spoločnosti Volkswagen. Tieto informácie sú pravidelne aktualizované. Týkajú sa výlučne prebiehajúceho vyšetrovania nepresných údajov o emisiách CO2 a spotrebe paliva pri niektorých modeloch vozidiel a technických opatrení NOx.

Časté otázky k NOx

Moje vozidlo je dotknuté, musí ísť teraz do servisu?

Nie. Všetky predmetné vozidlá sú po technickej stránke bezpečné a pojazdné.

Moje vozidlo je dotknuté, môžem s ním ďalej jazdiť?

Áno, všetky predmetné vozidlá sú po technickej stránke bezpečné a pojazdné.

Prečo moje vozidlo potrebuje technické opatrenie?

V riadiacej jednotke motora vozidiel s dotknutými motormi sa použila softvérová funkcia, ktorá rozpoznala jazdnú krivku oficiálneho typového testu. V závislosti od rozpoznania jazdnej krivky sa riadenie motora prepne do dvoch rôznych režimov: Režim 1 s optimálnym obsahom NOx pre skúšobné podmienky alebo režim 2 pre optimálne úrovne pevných častíc v cestnej premávke.

Moje vozidlo je dotknuté, kto mi poskytne informácie o ďalších krokoch?

Váš Volkswagen predajca sa s vami čo najskôr skontaktuje, aby vás informoval o opatreniach. 

Ako prebieha prvý kontakt pre zákazníkov s dotknutými vozidlami?

Obráťte sa na svojho partnera Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, Audi, Škoda alebo Seat.

Moje vozidlo je dotknuté, vzniknú mi kvôli tomu nejaké náklady?

Volkswagen preberá plnú zodpovednosť za potrebné technické opatrenia.

Kedy dostanem ďalšie informácie?

Volkswagen sa s vami skontaktuje a bude vás informovať o prípadných technických opatreniach.

Čo presne sa robilo na dynamometri a ako?

Vo vozidlách so vznetovými motormi typu EA 189 je uložený softvér, ktorý pri prevádzke na dynamometri zabezpečuje hodnoty emisií NOx v súlade so zákonom. 

Ktoré hodnoty sa podľa zistení úradov odlišujú od prípustných hodnôt?

Emisie oxidov dusíka v skúšobnom cykle na dynamometri sa v jazdnej prevádzke (optimalizovanej pre cyklus na dynamometri) odchyľujú od zákonných požiadaviek stanovených úradmi.

Aký druh technických servisných opatrení bude prijatý?

Pracujeme čo najrýchlejšie so svojimi vývojovými oddeleniami aby sme implementovali technické riešenia na elimináciu týchto odchýliek a budeme vás informovať, hneď ako to bude možné.

Týka sa to aj motorov s normou EU6?

Nové vozidlá s naftovým motorom od koncernu Volkswagen ponúkané v Európskej únii v súlade s normou EU 6 spĺňajú zákonné požiadavky a environmentálne normy.

Sú NOx emisným problémom dotknuté aj benzínové motory Volkswagen?

Nie. Benzínové motory nie sú dotknuté NOx emisným problémom, pretože systém riadenia emisií benzínových motorov je úplne odlišný od naftových motorov. Z toho vyplýva, že benzínové motory nie sú dotknuté prepínaním režimov.

Ako budú ľudia, ktorí si kúpili jazdené vozidlá, schopní v budúcnosti zistiť, či už boli na vozidle vykonané nápravné opatrenia? Sú tieto vozidlá akýmkoľvek spôsobom označené?

Áno. V priestore určenom pre rezervu bude nálepka, ktorá potvrdí, že na vozidle boli vykonané nápravné opatrenia. Táto informácia je tiež archivovaná v elektronickej histórii vozidla, prístupná pre každého zmluvného partnera. Nápravné opatrenia budú tiež zaznamenané písomne v servisnej knižke.

Čo majú robiť zákazníci, ak si kúpia dotknuté vozidlá na trhu s ojazdenými vozidlami, ktoré ešte nedostali aktualizáciu softvéru?

Obráťte sa na svojho partnera Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, Audi, Škoda alebo Seat.

Môže optimalizačný softvér poškodiť vozidlo?

Nie, optimalizačný softvér nemôže vozidlu spôsobiť žiadnu škodu. Softvér umožňoval vozidlu rozpoznať testovanie na dynamometri; počas normálnej prevádzky bol softvér neaktívny.

Aký druh technických opatrení bude prijatý?

Pre 1,6 l EA189 motor je potrebný tzv. usmerňovač prúdenia, ktorý sa namontuje pred prietokový merač množstva vzduchu. Ide o mriežku ktorá usmerní zvírený vzduch pred meraním jeho prietoku, čím výrazne zlepší presnosť jeho merania. Prietokový merač vzduchu meria momentálny prietok vzduchu. Ide o veľmi dôležitý parameter pre menežment motora, ktorý zabezpečuje optimálny proces spalovania. navyše bude implementovaná softvérová úprava motora. Samotný čas implementácie týchto opatrení by mal zabrať menej ako hodinu.

2,0 l motorom bude aktualizovaný softvér. Čas potrebný na túto aktualizáciu je približne pol hodiny.

Môžem si nechať vykonať potrebné úpravy u ktoréhokoľvek partnera Volkswagen?

Áno, informovaní sú všetci partneri v európskych krajinách.

Budú úpravy vykonané zdarma?

Áno, všetky náklady na úpravy bude znášať Volkswagen.

Budú sa úpravy týkať všetkých postihnutých vozidiel?

Áno, avšak potrebné opatrenia budú závisieť od modelu vozidla a motora.

Čo znamená "opatrenie na budovanie dôvery" spoločnosti Volkswagen?

Prostredníctvom opatrení na budovanie dôvery informuje Volkswagen svojich zákazníkov, že zohľadní všetky podnety zákazníkov po zavedení servisných opatrení na dieselových vozidlách EA189 ("technické opatrenia"), ktoré sa týkajú určitých častí motora a systému čistenia výfukových plynov. Opatrenia na zvýšenie dôvery sú platné počas 24 mesiacov od implementácie technických opatrení na vozidle a len pre vozidlá, ktoré majú v deň implementácie opatrení na zvýšenie dôvery najazdených menej ako 250 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). 

Volkswagen ďalej vyhlasuje, že implementácia technického opatrenia nemá negatívny vplyv na hodnoty spotreby paliva, hodnoty emisií CO2, výkon motora, krútiaci moment, emisie hluku ani na životnosť motora a jeho komponentov. Všetky hodnoty relevantné pre typové schválenie vozidla zostávajú v platnosti. Potvrdili to rôzne zodpovedné regulačné orgány počas schvaľovania technických opatrení.

Prostredníctvom opatrení na budovanie dôvery vysiela Volkswagen jasný signál, že aktualizácia softvéru nemá žiadny negatívny vplyv na životnosť vozidla. Cieľom tohto opatrenia je posilniť dôveru zákazníkov v technické opatrenia a povzbudiť väčší počet zákazníkov, aby si na svojom vozidle nechali vykonať technické opatrenia. 

Zákazníci môžu u všetkých autorizovaných predajcov a v servisoch Volkswagen získať podrobné informácie o podmienkach a rozsahu opatrení na budovanie dôvery značky Volkswagen.

Video v nemeckom jazyku.

Ktoré značky ponúkajú opatrenie na budovanie dôvery a na ktoré modely sa vzťahuje?

Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje na všetky vozidlá so vznetovými motormi typu EA189 značiek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA a Volkswagen Úžitkové vozidlá, na ktorých bolo vykonané technické opatrenie.

Na koho sa vzťahuje opatrenie na budovanie dôvery?

Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje na všetkých zákazníkov spoločnosti Volkswagen, ktorých vozidlá sú vybavené vznetovým motorom typu EA189 a na ktorých boli vykonané technické opatrenia v rámci servisnej akcie 23Q7. Týka sa len vozidiel, ktoré majú v čase uplatnenia opatrenia na budovanie dôvery najazdených menej ako 250 000 km. Na uplatnenie opatrenia na budovanie dôvery musí zákazník predložiť doklad o vykonaní všetkých výrobcom odporúčaných servisných a údržbových opatrení (t. j. týka sa vozidiel s úplnou servisnou históriou).

Opatrenie na budovanie dôvery sa samozrejme vzťahuje aj spätne na všetky vozidlá, ktoré sa už v minulosti zúčastnili na technickom opatrení, a to odo dňa vykonania technického opatrenia (za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné požiadavky na opatrenie na budovanie dôvery). Opatrenie na budovanie dôvery je spojené s príslušným identifikačným číslom vozidla (VIN), takže sa vzťahuje aj na ďalšieho majiteľa vozidla v prípade dočasného predaja v rámci 24-mesačného obdobia.

Opatrenie na budovanie dôvery platí na celom svete s výnimkou trhov USA, Kanady a Južnej Kórey, keďže v týchto krajinách platia iné opatrenia.

Na ktoré časti sa vzťahuje opatrenie na budovanie dôvery?

Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje na celkovo 15 komponentov systému recirkulácie výfukových plynov, systému vstrekovania paliva a systému dodatočnej úpravy výfukových plynov: lambda sonda, snímač teploty, prepínací ventil recirkulácie výfukových plynov, ventil recirkulácie výfukových plynov, snímač diferenčného tlaku, vstrekovacia dýza, vysokotlakové čerpadlo, palivová lišta, ventil pre kontrolu tlaku, tlakový senzor, vstrekovacie potrubie. 

Opatrenie na budovanie dôvery nemá vplyv na vyhlásenie spoločnosti Volkswagen, že technické opatrenia nemajú negatívny vplyv na životnosť motora a jeho komponentov. Volkswagen predložil dôkazy regulačným orgánom a tie potvrdili, že technické opatrenia spĺňajú všetky zákonné požiadavky a nemajú negatívny vplyv na hodnoty spotreby paliva, emisie CO2, výkon motora, krútiaci moment a emisie hluku.

Aké sú podmienky pre opatrenie na budovanie dôvery?

Okrem vyššie uvedených požiadaviek:

1) Opatrenie na budovanie dôvery

 • sa môže uplatňovať, posudzovať a vykonávať len u autorizovaného servisného partnera a len ním,
 • vzťahuje sa výlučne na chyby materiálu a výrobné chyby nasledujúcich komponentov vozidla: lambda sonda, snímač teploty, rozdeľovací ventil recirkulácie výfukových plynov, ventil recirkulácie výfukových plynov, snímač diferenčného tlaku, vstrekovacia tryska, vysokotlakové čerpadlo, palivová lišta, regulačný ventil tlaku, snímač tlaku, vstrekovacie potrubie
 • nezahŕňa poskytnutie akýchkoľvek súvisiacich služieb (napr. poskytnutie náhradného vozidla), náklady zákazníka v súvislosti s technickým opatrením, náhradu škody atď.

(2) za predpokladu, že

 • sa dotknuté vozidlo EA 189 zúčastnilo servisnej kampane 23Q7,
 • vozidlo bolo riadne servisované v súlade so servisnými plánmi, servisnými aktualizáciami a zvolávacími akciami podľa požiadaviek spoločnosti Volkswagen,

(3) a za predpokladu, že nenastala žiadna z nasledujúcich skutočností:

 • prípad prirodzeného opotrebenia, t. j. opotrebenie vozidla a jeho častí,
 • vlastník alebo neautorizovaný servisný partner a/alebo predajca vozidlo riadne neopravil alebo neservisoval (napr. použitím dielov neschválených výrobcom),
 • neboli dodržané predpisy týkajúce sa prevádzky, údržby a starostlivosti o vozidlo, napr. z návodu na obsluhu,
 • vozidlo bolo poškodené tretími osobami alebo vonkajšími vplyvmi, napr. nehodou, búrkou/krupobitím, povodňou atď,
 • všetky reklamácie týkajúce sa filtra pevných častíc, ktoré sú spôsobené zanesením filtra pevných častíc,
 • na vozidlo boli namontované diely, ktoré neboli schválené výrobcom, alebo vozidlo bolo upravené neautorizovaným spôsobom, (napr. chip tuning),
 • vozidlo sa používalo nesprávne, napr. pri motoristických športových súťažiach alebo bolo preťažené,
 • vlastník vozidla neuplatnil reklamáciu v primeranej lehote,
 • vlastník vozidla neposkytol spoločnosti Volkswagen možnosť vyriešiť záležitosť v primeranej lehote.
Platí opatrenie na budovanie dôvery aj vtedy, ak sa moje vozidlo už zúčastnilo technického opatrenia?

Áno. Opatrenie na budovanie dôvery platí aj spätne na všetky vozidlá, ktoré sa už v minulosti zúčastnili na technickom opatrení, a to od dátumu vykonania technického opatrenia (za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné požiadavky na opatrenie na budovanie dôvery).

Ak zákazníkovi vznikli náklady na opravu vozidla, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou technického opatrenia, Volkswagen preverí, či tieto náklady uhradí. Žiadosť o preplatenie nákladov je potrebné podať do 31. decembra 2017 autorizovanému servisnému partnerovi Volkswagen v krajine, v ktorej boli služby poskytnuté.

Aké práva majú spotrebitelia v rámci opatrenia na budovanie dôvery (TBM)?

S opatrením na budovanie dôvery ubezpečuje Volkswagen svojich zákazníkov, že bude riešiť všetky sťažnosti týkajúce sa technického opatrenia na vozidlách so vznetovými motormi typu EA189 a týkajúce sa určitých častí motora a systému dodatočného spracovania výfukových plynov.  

Opatrenie na budovanie dôvery sa týka celkovo 11 komponentov systému recirkulácie výfukových plynov, systému vstrekovania paliva a systému dodatočnej úpravy výfukových plynov: lambda sonda, snímač teploty, prepínací ventil recirkulácie výfukových plynov, ventil recirkulácie výfukových plynov, snímač diferenčného tlaku, vstrekovacia dýza, vysokotlakové čerpadlo, palivová lišta, regulačný ventil tlaku, snímač tlaku, vstrekovacie potrubie.

Opatrenia na budovanie dôvery  a bezplatné opatrenie sú platné počas 24 mesiacov od implementácie technických opatrení na vozidle a len pre vozidlá, ktoré majú v deň implementácie opatrení na zvýšenie dôvery najazdených menej ako 250 000 km (podľa toho, čo nastane skôr).

Samozrejme, platí aj spätne pre všetky vozidlá, ktoré už boli v minulosti dodatočne vybavené.

Opatrenie na budovanie dôvery nemá vplyv na vyhlásenie spoločnosti Volkswagen, že technické opatrenia nemajú negatívny vplyv na životnosť motora a jeho komponentov. Volkswagen predložil dôkazy regulačným orgánom a tie potvrdili, že technické opatrenia spĺňajú všetky zákonné požiadavky a nemajú negatívny vplyv na hodnoty spotreby paliva, emisie CO2, výkon motora, krútiaci moment a emisie hluku. Týmto opatrením na budovanie dôvery dáva Volkswagen ďalší jasný signál, že v súvislosti s aktualizáciou nedochádza k žiadnym negatívnym vplyvom na životnosť vozidla. Cieľom tohto opatrenia je posilniť dôveru všetkých zákazníkov v spoľahlivosť technického opatrenia a dodatočne povzbudiť zákazníkov, aby si dali technické opatrenie vykonať na svojich vozidlách. 

Zákazníci môžu získať podrobné informácie o požiadavkách a rozsahu opatrenia na budovanie dôvery od všetkých partnerských prevádzok značiek, ako aj online. 

Všetci zákazníci sa, samozrejme, môžu obrátiť aj na príslušný zákaznícky servis poštou, e-mailom alebo telefonicky.

Na koho sa môžem obrátiť, ak má moje vozidlo problém po vykonaní technického opatrenia?

Dotknutí zákazníci si môžu byť istí, že technické opatrenia budú úspešne vykonané a nepovedú k žiadnemu zhoršeniu spotreby paliva, emisií CO2, výkonu motora a maximálneho krútiaceho momentu, ako aj emisií hluku. To bola základná podmienka pre schválenie opatrení príslušnými regulačnými orgánmi.
Ak by sa aj napriek tomu vyskytol problém, obráťte sa na najbližšieho servisného partnera Volkswagen.

Dostanem po vykonaní technického opatrenia od servisného partnera Volkswagen potvrdenie a čo mám robiť, ak ho stratím?

Áno, po vykonaní technického opatrenia dostanete od servisného partnera Volkswagen potvrdenie. Ak ste ho stratili alebo ste ho nedostali, obráťte sa na servisného partnera Volkswagen.

Časté otázky k CO2

Aký je rozsah odchýlok medzi deklarovanými hodnotami CO2 a následnými meraniami?

Hovoríme tu o jednociferných odchýlkach v gramoch. Pre vysvetlenie: 3 gramy emisií CO2 navyše predstavujú nárast spotreby o približne 0,1 l/100 km. Je potrebné zdôrazniť, že meranie sa týka NEFC meracieho cyklu. Skutočné hodnoty spotreby dosahované zákazníkmi zostávajú nezmenené.

Čo to pre zákazníkov teraz znamená?

Pre zákazníkov sa nič nemení. Ich skutočná spotreba paliva zostáva nezmenená ani nie sú potrebné žiadne technické úpravy.

Budú pre dotknuté modely potrebné nejaké technické úpravy alebo aktualizácie softvéru?

Nie, namerané hodnoty CO2 a spotreby budú postupne v priebehu typového schvaľovacieho procesu nových vozidiel zapracované do dokumentácie a obchodnej komunikácie. Nebudú vykonávané žiadne technické ani softvérové úpravy.

Moje vozidlo má výrazne vyššiu spotrebu ako je uvedené v dokladoch a katalógoch. Ako to vysvetlíte? Sú oficiálne testovacie hodnoty úplne irelevantné?

Homologizačné merania sa vykonávajú na základe NEDC (New European Driving Cycle), štandardizovaného jazdného cyklu pre Európu. Jeho výsledkom sú komparatívne hodnoty, ktoré poskytujú zákazníkovi možnosť porovnať rôzne modely rôznych výrobcov, čo sa týka spotreby. V praxi sa väčšinou používa iný jazdný štýl, takže hodnoty z homologizácie a reálnej prevádzky vozidla je možné porovnávať len obmedzene. Od roku 2017 bude platiť nový homologizačný cyklus "WLTP". Ten zohľadňuje vyššie rýchlosti a zrýchlenia. Preto je WLTP viac orientovaný na podmienky v praxi.

O ktoré modely ide?

Tieto varianty modelov prechádzajú opätovnými meraniami a ich hodnoty môžu byť upravené.

Fakty k emisiách naftových motorov

Zistite všetko dôležité v týchto krátkych videách: od funkcie optimalizačného softvéru cez plánované nápravné opatrenia až po návštevu Vášho partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Spustiť video

Ako si dohodnúť termín

Zistite kedy sa môžete objednať na bezplatnú modifikáciu Vášho vozidla a čo to pre Vás ako zákazníka bude znamenať.

Video v nemeckom jazyku.

Spustiť video

Dodatočná úprava výfukových plynov dieselových motorov

Tu vám ukážeme, ako sa krok po kroku odstraňujú škodlivé látky z výfukových plynov vznetového motora, aby bezpečne spĺňali predpisy platné na svetových trhoch.

Video v nemeckom jazyku.

Spustiť video

Čo spôsobuje optimalizačný softvér?

Tu zistíte, prečo sa vo vozidle na dynamometri aktivuje špeciálny režim dynamometra, ktorý ovplyvňuje testy v skúšobni aktivovaním špeciálneho módu riadenia emisií.

Video v nemeckom jazyku.

Spustiť video

Technické opatrenia súvisiace s dieselovými motormi

Pozrite sa, ktoré opatrenia sa vzťahujú na ktorý typ motora. Kedy stačí inštalácia nového riadiaceho softvéru motora a kedy sú potrebné ďalšie technické opatrenia.

Video v nemeckom jazyku.

Kontaktujte nás

Máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie v spoločnosti Volkswagen, alebo stavu vášho vozidla? Radi vám pomôžeme.

Napíšte nám, prosím, na e-mailovú adresu uvedenú nižšie:
e-mail: kd-hotline(kwfat)porsche(kwfdot)sk

Jedným kliknutím tu nájdete predajnú a servisnú sieť Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen