Porovnávacie testy dielov

Originálny olejový filter Volkswagen AG v porovnávacom teste

Aby mohol benzínový motor dosahovať plný výkon a hospodárne pracoval, musia byť všetky pohyblivé diely neustále mazané motorovým olejom. Pri tom musí byť olej bez nečistôt a z olejovej vane sa do mazacej sústavy musí dostať pod správnym tlakom - iba tak sa dajú ochrániť citlivé povrchy častí motora a zabezpečiť jeho dlhá životnosť.

Originálne tlmiče pruženia pre Transporter T5

V marci 2015 nezávislý skúšobný inštitút TÜV Nord testoval Originálne tlmiče pruženia Volkswagen spolu s ďalšími troma konkurenčnými produktmi. Testovanie bolo zamerané na funkčný výkon plynovokvapalinových tlmičov pruženia zadnej nápravy T5. Výkonnostný cieľ pre každý z testovaných produktov bol jeden milión záťažových cyklov, čo zodpovedá priemernej prevádzkovej životnosti tlmiča pruženia.

Originálne brzdové obloženia pre Transporter T5

V októbri 2012 nezávislý skúšobný inštitút TÜV Nord testoval Originálne brzdové obloženia Volkswagen spolu s ďalšími troma produktmi pre VW Transporter - model T5. Testovanie zahŕňalo materiálovú skúšku, ako aj testovanie výkonu.

Originálne brzdové obloženia pre Transporter T5

V máji 2015 nezávislý skúšobný inštitút GFE testoval Originálne brzdové obloženia Volkswagen spolu s ďalšími troma konkurenčnými produktmi pre VW Transporter - model T5. Testovanie zahŕňalo materiálovú skúšku, ako aj testovanie výkonu. Test pozostával z desiatich brzdení s plnou účinnosťou (brzdenie riadené ABS) z rýchlosti 100 km/h až po úplné zastavenie. Medzi inými sa merala aj brzdná dráha.

Ekonomické štartovacie batérie 72/74 Ah

Nezávislý skúšobný inštitút FAKT GmbH v novembri 2011 vykonal pre spoločnosť Volkswagen AG test Ekonomických batérií Volkswagen spolu s konkurenčnými produktmi. Rozsah testovania bol zadefinovaný nezávislým inštitútom s cieľom umožniť porovnanie špecifických charakteristík olovených batérií.

Originálne blatníky pre Transporter T5

V rámci projektu spolupráce nezávislých skúšobných inštitútov DEKRA a KTD bolo uskutočnené celoeurópske testovanie Originálnych blatníkov Volkswagen pre Volkswagen Transporter - model T5 spolu s ďalšími troma konkurenčnými produktmi. Predmetom testovania bola odolnosť voči korózii, presnosť pri skúšobnej montáži a váha použitého materiálu.