Menu
Zatvoriť menu

Otázky pre importéra

Otázky pre importéra

Technická podpora

Pri riešení technických problémov je možné využiť podrobne spracované informácie obsiahnuté v technickej literatúre, ktorú si môžete objednať na internetovom portáli erWin.

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok týkajúcich sa riešenia technických problémov, kontaktujte, prosím, náš hotline na nasledovných telefónnych číslach v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.:

Tel.: +421 2 49262 713
Tel.: +421 2 49262 706

Alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese kd-hotline(kwfat)porsche(kwfdot)sk

Pre zaslanie technického dotazu je potrebné vyplniť formulár Formulár technickej podpory.

 

Školenia a semináre

Pokiaľ máte záujem o informácie týkajúce sa ponuky aktuálnych technických či netechnických školení a seminárov, kontaktujte nás, prosím, na nasledovných telefónnych číslach:

Tel.: +421 2 49262 663
Tel.: +421 2 49262 680

Alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese skolenie(kwfat)porsche(kwfdot)sk

 

Dielenská výbava

Pred objednaním dielenskej výbavy je potrebné vyžiadať si od importéra číslo prevádzky tvorené 5-miestnym číselným kódom. Tento údaj slúži ako jedinečný identifikátor prevádzky a sú na neho naviazané ďalšie prístupy potrebné pre diagnostiku a činnosti s ňou súvisiace.

V prípade záujmu o priradenie čísla prevádzky kontaktujte, prosím, importéra na adrese:

Porsche Slovakia, s.r.o.
úsek Servis technika
Vajnorská 160
831 04 Bratislava

Ohľadne otázok o dielenskej výbave a špeciálnom náradí kontaktujte, prosím, zodpovedného pracovníka na telefónnom čísle +421 2 49262 661.

 

Neautorizované dielne

Technické informácie
Pre zabezpečenie prístupu k technickým informáciám je pre neautorizované dielne k dispozícii internetový obchod erWin, kde si záujemcovia o servisnú literatúru môžu objednať informačné materiály potrebné k realizácii jednotlivých servisných činností.

Originálne diely a príslušenstvo
Pre neautorizované dielne ponúkajú naši zmluvní partneri možnosť kúpy Originálnych dielov Volkswagen® za podmienok definovaných v rámci programu NORA.
Ak máte záujem o Originálne diely Volkswagen® a Originálne príslušenstvo Volkswagen, kontaktujte, prosím, vášho najbližšieho autorizovaného servisného partnera.

 

Certifikácia nového partnera

V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy o distribúcii motorových vozidiel značky Volkswagen resp. zmluvy na poskytovanie služieb údržby a opráv motorových vozidiel značky Volkswagen, vyplňte formulár Certifikácia nového partnera

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen