Menu
Zatvoriť menu

WLTP: Nové štandardy pre hodnoty spotreby.

Približuje sa reálnej spotrebe: WLTP upravuje hodnoty spotreby

Od septembra 2017 platia pre osobné vozidlá, ktoré prichádzajú na trh, nové hodnoty spotreby, ktoré sú získavané podľa štandardov WLTP. WLTP je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure a predstavuje celosvetovo jednotný testovací štandard pre určenie spotreby paliva a emisií. Tu zistíte, čo to znamená pre vás a váš automobil Volkswagen.

Spustiť video

Väčšia transparentnosť vďaka WLTP

WLTP reformuje proces merania a testovania automobilových výrobcov. Nižšie nájdete prehľad všetkých dôležitých údajov k novému štandardu.

Čo je to WLTP?

Ten, kto si chce kúpiť auto, toho zaujímajú hodnoty spotreby a emisií. Tu sa dočítate, ako sa tieto hodnoty získavajú pomocou novej testovacej metódy.

Dobré dôvody pre zavedenie WLTP

Na základe reálnych jazdných údajov získaných z celého sveta WLTP dodáva realistickejšie hodnoty spotreby. Prečítajte si, aké zmeny nastali po zavedení novej testovacej metódy.

NEDC a WLTP

Štandard WLTP nahradil od septembra 2017 merací cyklus NEDC (New European Driving Cycle). Nové testovacie metódy zabezpečujú realistickejšie hodnoty. Aké rozdielne sú tieto metódy v praxi, sa dočítate tu.

NEDC a WLTP: porovnanie cyklov

Dlhšie vzdialenosti, kratšie zastávky. So štandardom WLTP sa testovacou metódou meria spotreba paliva a emisie CO2 jedného vozidla. Jazdné cykly sa odlišujú takto.

Prehľad jazdného cyklu NEDC

Normovaný jazdný cyklus NEDC platí pre všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá. Európska komisia ho zaviedla v roku 1992 s cieľom zistiť spotrebu paliva a emisií a poskytnúť porovnateľné hodnoty. Nasledujúci prehľad prezentuje rámcové podmienky, ktoré sú základom tohto spôsobu merania.

Prehľad jazdného cyklu WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, v skratke WLTP, je celosvetovo harmonizovaný štandard na testovanie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorý zaisťuje podstatne dynamickejšie testovacie parametre, ktorých výsledkom budú realistickejšie hodnoty spotreby paliva. Ktoré to sú, vidíte tu.

Ciele novej metódy merania

Jazdný cyklus WLTP nanovo definuje testovacie parametre na určenie spotreby paliva a emisií. Prehľad výhod nájdete nižšie.

Transparentnosť

Lepšie určenie skutočnej každodennej spotreby automobilu

WLTP zohľadňuje jazdný profil, ktorý sa čo najviac približuje využívaniu vozidla v každodennej premávke, ako predchádzajúci štandard NEDC. Pretože ten sa rovná umelému laboratórnemu testu a predovšetkým slúži na porovnanie rôznych vozidiel, než aby realisticky odrážal skutočnú spotrebu. Zatiaľ čo spotreba paliva bola doteraz meraná v laboratórnych podmienkach, nová metóda WLTP umožňuje vďaka vylepšeným testovacím parametrom presnejšiu prognózu skutočnej spotreby vozidla. Cieľom štandardu WLTP je simulovať čo najrealistickejšie jazdné vlastnosti. A dosiahnuť tak podstatne reálnejšie výsledky.

Štandardy

Nový štandard WLTP zabezpečuje celosvetovo porovnateľné výsledky testov

Jedným z hlavných cieľov štandardu WLTP je jednotné určovanie emisií a spotreby paliva pre rôzne druhy pohonu, ako napríklad benzín, nafta, CNG alebo elektrina. Pri korektnom dodržaní postupu merania podľa cyklu WLTP musí automobil rovnakého typu vykazovať kdekoľvek na svete rovnaké testovacie výsledky. Táto nevyhnutná porovnateľnosť je dôvodom, prečo sú nutné laboratórne merania.

Preto sa spotreba paliva a emisie spoľahlivým a reprezentatívnym spôsobom určuje v rámci dynamického jazdného cyklu na valcovom dynamometri.

Ochrana klímy

Realistické údaje o spotrebe paliva pomáhajú dosiahnuť medzinárodne stanovené ciele pre ochranu klímy a znižujú zaťaženie životného prostredia

Zníženie emisií CO2 je ústrednou témou pri vývoji automobilov. WLTP umožňuje kontrolu a dodržiavanie medzinárodne platných limitov pre emisie CO2.

V roku 2010 bolo len v Európskej únii vyprodukovaných 4,72 ton emisií CO2, 19 % z toho prostredníctvom cestnej dopravy*. Preto chce Európska únia do roku 2020 znížiť produkciu emisií o 20 %. Tento cieľ sa má dosiahnuť aj pomocou štandardu WLTP. Pretože rovnako ako spotreba paliva, aj produkcia emisií CO2 jedného vozidla závisí od špecifického modelu. Štandard WLTP vytvára väčšiu transparentnosť pri porovnávaní energetickej spotreby a emisií CO2 rôznych automobilov. Namerané hodnoty sú nezávislé od výrobcu a typu vozidla. A majú tendenciu byť vyššie ako pri cykle NEDC. Preto sa dá očakávať, že jednotlivé modely a ich motory budú s ohľadom na ochranu životného prostredia optimalizované.

*) Údaje sú použité z dokumentu "Mobilita budúcnosti - bezpečná a testovaná", 16.03.215, TÜV e.V.
**) Údaje sú použité z dokumentu "Regulácia emisií CO2 pre osobné vozidlá" vydaný Nemeckým ekonomickým inštitútom v roku 2013.

Otázky a odpovede

Najdôležitejšie otázky a odpovede k novým hodnotám spotreby paliva.

Čo je to NEDC, WLTP a RDE?

Nový európsky jazdný cyklus (New European Driving Cycle, v skratke: NEDC) je testovacia metóda pre určenie spotreby paliva a emisií osobných vozidiel a ľahkých komerčných automobilov, ktorá sa v Európe používala od roku 1992.

NEDC nahradil celosvetovo harmonizovaný testovací štandard WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure"). Nová metóda má poskytnúť realistickejšie hodnoty spotreby paliva jedného vozidla a je založená na upravenom testovacom cykle s prísnejšími testovacími pravidlami.

Ako doplnok k jazdnému cyklu WLTP sa v Európe meria spotreba paliva a emisie podľa testovacej metódy RDE, pričom meranie sa vykonáva v skutočnej premávke.

Aký je rozdiel medzi metódami WLTP a RDE?

Zatiaľ čo štandard WLTP sa realizuje v skúšobni na dynamometri v normovaných podmienkach, testovacia metóda RDE prebieha v skutočnej premávke. Počas merania RDE prejde vozidlo rôzne druhy ciest s náhodným zrýchlením a spomalením, ktoré trvá od 90 do 120 minút. Ďalší rozdiel: WLTP meria CO2, výfukové plyny a spotrebu paliva, RDE meria len emisie výfukových plynov a častice.

Odkedy platí WLTP a RDE?

Prechod na štandard WLTP a RDE prebiehal postupne od septembra 2017. Testovacia metóda WLTP je povinná pre všetky novo homologované automobily od septembra 2018, rovnako ako obmedzenie počtu častíc (PN) v RDE. Od septembra 2019 bude záväzné RDE obmedzenie pre hodnoty oxidu dusíka (NOx) pre všetky novo homologované automobily.

Platí štandard WLTP aj pre elektromobily?

Áno, aj elektromobily musia byť testované podľa nového štandardu WLTP.

Čo je to EU6?

EU6 alebo Euro 6 je súčasná emisná norma pre motorové vozidlá, ktorá určuje limity emisií v Európskej únii.

Čo znamená WLTP a RDE pre mňa?

Hodnoty zistené podľa novej testovacej metódy WLTP majú realistickejšie zobraziť spotrebu paliva a CO2 a emisií výfukových plynov. Môže to viesť k vyšším uvedeným hodnotám spotreby paliva a emisií CO2 u vozidiel so spaľovacím motorom a nižším údajom dojazdu elektromobilov. Individuálny výber motora a špeciálnej výbavy tiež ovplyvňuje hodnoty spotreby paliva a emisií CO2. V závislosti od štátnej legislatívy to môže znamenať aj vyššie dane z emisií.

Testovacia metóda RDE prezentuje zase to, ako sa správa účinnosť emisií vozidiel v skutočnej premávke. Výsledky jednotlivých jázd RDE si môžete pozrieť na tejto linke:

Ako Volkswagen implementuje smernice štandardu WLTP do praxe?

Všetky modely Volkswagen postupne prešli na testovaciu metódu WLTP do septembra 2018.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen