Menu
Zatvoriť menu

Dokumenty a certifikáty

Dokumenty a certifikáty

Emisie a spotreba vozidla

Hodnoty emisných noriem a údaje o spotrebe

Pre jednotlivo dovezené vozidlá kategórie M1 značiek VW a Audi je možné objednať u zástupcu výrobcu vozidiel VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. vydanie potvrdenia o plnení hodnôt emisných noriem na predmetné vozidlo platných v čase výroby.

U zástupcu výrobcu možno objednať aj potvrdenie o informatívnej spotrebe paliva vozidla kategórie M1, ktorá nezohľadňuje skutočné prevádzkové pomery a podmienky vozidla.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdení:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • Kópia OEV k vozidlu (ako podklad k potvrdeniu o spotrebe paliva)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Objednávka pre hodnoty emisných noriem a spotreby paliva (PDF)

Objednávku treba zaslať poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r.o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Schválené pneumatiky a disky

Vyžiadanie dokladu o schválených rozmeroch pneumatík a diskov

Pre vozidlá značiek VW a Audi možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. o vydanie dokladu pre schválené rozmery pneumatík a diskov na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov (PDF)
  
Objednávku treba zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Certifikát konformity COC

Pre vozidlá značiek VW a Audi s globálnou homologizáciou (viď typový štítok na vozidle, označenie v tvare napr.: e1*2001/116*0218) individuálne dovezené do Slovenskej republiky mimo zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r. o., možno požiadať o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC.

Náležitosti potrebné k sprostredkovaniu vystavenia certifikátu konformity COC:

Vyplnenie žiadosti s nasledovnými údajmi:

 • meno a adresa žiadateľa požiadavky sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC

 • požiadavka sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC

 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC (PDF)

K žiadosti treba priložiť čitateľnú fotokópiu veľkého technického preukazu resp. technického preukazu predmetného vozidla.

Žiadosť treba zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku

Pre vozidlá značiek VW a Audi možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. o potvrdenie hmotností na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdenia:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku (PDF)
  
Vyplnené tlačivo s prílohami možno zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen