Asistent pre zmenu jazdného pruhu "Side Assist"

Keď systém "Side Assist" pomocou senzorov zaznamená pri zmene jazdného pruhu iné vozidlo v oblasti mŕtveho uhlu, upozorní Vás na to ikonou vo vonkajšom spätnom zrkadle¹.

¹ V rámci možností daných systémom.

Systém rozpoznania únavy vodiča

Používa vizuálne a akustické signály pre upozornenie vodiča na nutnosť urobiť si prestávku, napr. keď zaregistrovaní odklon od normálneho štýlu riadenia vozidla, ktoré môže súvisieť s únavou1.


¹ V rámci možností daných systémom.

Adaptívny tempomat ACC a systém "Front Assist"

Adaptívny tempomat ACC prispôsobuje rýchlosť automobilu voči vpredu idúcemu vozidlu a udržiava vodičom prednastavenú rýchlosť a vzdialenosť. Tento asistenčný systém zahŕňa systém sledovania priestoru pred vozidlom "Front Assist".

Systém sledovania okolia pred vozidlom "Front Assist" so systémom núdzového brzdenia City Emergency Brake1/2. Používa radarový snímač pre zistenie situácií, kedy je vzdialenosť od vozidla vpredu kritická a pomáha skrátiť brzdnú dráhu. Systém pri nebezpečných situáciách upozorní vodiča optickým a akustickým signálom a tiež výstražným pribrzdením.

¹ V rámci možností daných systémom.
² Do 30 km/h.

Zavrieť