Parkovacie senzory "ParkPilot"

Vydáva zvukové výstrahy pri zistení prekážky pri cúvaní1 a takisto poskytuje vizuálne zobrazenie2 vzdialenosti vozidla od prekážky.

¹ V rámci možností daných systémom.
² V závislosti od verzie rádia alebo navigačného systému. Začínajúc od rádia "Colour".

Cúvacia kamera "Rear View"

Cúvacia kamera "Rear View" dodávaná na želanie zjednodušuje parkovanie1 zobrazovaním priestoru za vozidlom na displeji rádia alebo navigačného systému2. Dodatočné statické čiary zjednodušujú proces parkovania. Parkovacia kamera je dostupná iba v kombinácii so zadnými výklopnými dverami.

¹ V rámci možností daných systémom.
² V závislosti od verzie rádia alebo navigačného systému. Začínajúc od rádia "Colour".

Parkovací asistent "Park Assist"

Na želanie dodávaný parkovací asistent dokáže vozidlo vo viacerých krokoch samostatne zaparkovať na priečne a pozdĺžne parkovacie miesto1. Po zaradení spiatočky prevezme riadenie vozidlo. Vodič ovláda len spojku, plynový a brzdový pedál.

¹ V rámci možností daných systémom.

Zavrieť