Menu
Zatvoriť menu

Integrita

Impressum

Integrita sa týka každého

Čo pre nás vlastne znamená integrita?

INTEGRITA znamená, robiť správnu vec z vlastného a osobného presvedčenia - v rámci zodpovednosti za náš podnik, našich obchodných partnerov a ako člen spoločnosti. K tomu patria tiež vytrvalosť, dodržiavanie správnych zásad a princípov a to v každej situácií. Dokonca aj vtedy, keď sme pod tlakom alebo v pokušení robiť niečo, čo nie je správne.

INTEGRITA jednotlivca nás posilňuje pri vnímaní kritických situácií a problémových momentov, kedy pri vlastnom konaní a myslení cítime neistotu a niektoré prípady v nás vyvolávajú pochybnosti.

INTEGRITA je téma pre všetkých. Pre všetky úrovne spoločnosti. Pre predstavenstvo, pre vedúcich pracovníkov a pre každého zamestnanca ale aj zákazníkov na celom svete. Každý z nás nesie zodpovednosť, aby sa pozrel a neodvrátil zrak, ak nie je konanie, pokyn alebo činnosť správna a následne sa k tomu aj vyjadril. Je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry, dôležité je, aby sme sa s ňou viacej zžili, a vyžaduje si odvahu každého jednotlivca. Úspešnosť a prežitie spoločnosti však tiež nepriamo závisí od toho, či jej zamestnanci nasledujú svoje vlastné presvedčenie o "správnom" a "nesprávnom" a podľa toho konajú. 

INTEGRITA pomáha zabezpečiť budúcnosť spoločnosti a vedie k tomu, že hodnoty spoločnosti skutočne žijú.

Čo pre nás vlastne znamená Compliance?

COMPLIANCE
Pod Compliance rozumieme dodržanie všetkých zákonných a interných pravidiel. Compliance tvorí právne  rámce, v ktorých sa môžeme pohybovať a mala by nás chrániť pred pokutami. Compliance smeruje k tomu, aby sa už na začiatku zabránilo priestupkom.

INTEGRITA a COMPLIANCE 
Sú základné súčasti našej podnikovej kultúry. Compliance, kultúra, integrita - sa stávajú základom implementácie našej stratégie a teda základom nášho firemného úspechu.

Ďalšie informácie nájdete na:
https://www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/principles
https://www.porsche-holding-karriere.com/enabout-us/compliance-integrity

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen