Prehľad podmienok pri cykle NEDC.

 

- Teplota v testovacej miestnosti sa pohybuje v rozsahu 20 - 30°C.
- Dĺžka trasy je 11 km.
- Cyklus trvá 20 minút.
- Cyklus tvoria dve fázy:
- 13 minút sa simuluje jazda v meste a 7 minút trvá simulácia jazdy mimo mesta.
- Priemerná rýchlosť je ca. 33 km/h.
- Doba, počas ktorej je vozidlo nečinné činí 25%.
- Maximálna rýchlosť je 120 km/h.
- Pre modely s manuálnou prevodovkou je radenie rýchlostí presne definované.
- Nezohľadňuje doplnkovú výbavu a klimatizáciu.

Zavrieť