Systém rozpoznania únavy vodiča

Používa vizuálne a akustické signály pre upozornenie vodiča na nutnosť urobiť si prestávku, napr. keď zaregistruje odklon od normálneho štýlu riadenia vozidla, ktoré môže súvisieť s únavou¹.

Voliteľná výbava za príplatok.
¹ V rámci možností daných systémom.

Tempomat

Od rýchlosti nad 30 km/h udržuje v závislosti od stúpania alebo klesania konštantnú rýchlosť.

Voliteľná výbava za príplatok.

Zavrieť