Certifikát konformity COC

Certifikát konformity COC

Pre vozidlá značiek VW a Audi s globálnou homologizáciou (viď typový štítok na vozidle, označenie v tvare napr.: e1*2001/116*0218) individuálne dovezené do Slovenskej republiky mimo zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r. o., možno požiadať o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC.

Náležitosti potrebné k sprostredkovaniu vystavenia certifikátu konformity COC:

Vyplnenie žiadosti s nasledovnými údajmi:

  • meno a adresa žiadateľa požiadavky sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC

  • požiadavka sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC

  • VIN číslo karosérie predmetného vozidla


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo » Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC  (PDF)

K žiadosti treba priložiť čitateľnú fotokópiu veľkého technického preukazu resp. technického preukazu predmetného vozidla.

 

Žiadosť treba zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava