Garancia mobility LongLife

Ďaleko siahajúce služby.


Bezstarostne, bezpečne a zadarmo

Ochrana a pomoc nepretržite 24 hodín denne s ďalekým dosahom našich služieb. S Garanciou mobility LongLife ste v prípade technickej poruchy alebo dopravnej nehody poistený najlepšie. Zariadime všetko potrebné, aby sme vám pomohli. Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Postaráme sa o pohodu cestujúcich vo vozidle a rýchlo opäť obnovíme vašu mobilitu.

Garancia mobility je bezplatne zaručená v prípade, že sa nejedná o poruchu, ktorá vznikla pôsobením vonkajších vplyvov (napr. krádež, vandalizmus, poveternostné vplyvy) alebo ktorú si majiteľ vozidla nespôsobil sám (nesprávnym používaním vozidla, montážou neschválených dielov a zariadení na vozidlo alebo neodborným zásahom neautorizovaného servisu). Odťah vozidla do autorizovaného servisu Volkswagen v prípade nehody je bezplatný za podmienky, že oprava haváriou poškodeného vozidla bude vykonaná v tomto autorizovanom servise.


Bezplatné služby v prípade poruchy alebo nehody*:
  • Asistenčná služba doma a na cestách
  • Odťahová služba k najbližšiemu servisnému partnerovi Volkswagen 
  • Náhradné vozidlo na 2 dni alebo ubytovanie v hoteli na 1 noc pre vodiča a jeho spolujazdca 


* Po splnení výrobcom stanovených podmienok. Zároveň v oboch prípadoch (porucha či nehoda) musí byť splnená podmienka nepojazdnosti vozidla. Z bezplatných služieb sú vylúčené poruchy, ktoré sa vzťahujú na vlastné alebo vonkajšie zavinenie a prirodzené opotrebenie.


Bezplatná pomoc kedykoľvek a kdekoľvek: 24-hodín denne
  • Ak sa vám porucha alebo nehoda stala na území Slovenskej republiky, volajte na bezplatnú telefónnu linku 0800 115 184
  • Zo zahraničia môžete volať na číslo +421 2 492 05 953 - slovensky hovoriaci operátor vám zabezpečí adekvátnu pomoc
  • SMS číslo pri poruche alebo nehode pre sluchovo a rečovo postihnutých+421 911 118 112

» Viac o službe Non Stop Service 


Kedykoľvek na zavolanie: Servis mobil

Chcete pokračovať v ceste, no prekvapila vás technická porucha? Volkswagen servis je pre vás vždy k dispozícii. Služba Servis mobil má prostriedky na opravu malých porúch, ktoré sa dajú odstrániť priamo na mieste. Ak by takáto pomoc priamo na mieste nebola možná, prevezieme vaše úžitkové vozidlo k najbližšiemu servisnému partnerovi Volkswagen a zariadime príslušnú opravu.

Pomoc pri poruche je bezplatná, ak pravidelne absolvujete s vaším úžitkovým vozidlom servisné prehliadky s Garanciou mobility v autorizovanom servise Volkswagen, ktorý vám na ďalšie obdobie - do nasledujúcej predpísanej servisnej prehliadky - zaručuje bezplatné poskytnutie služieb v rámci Garancie mobility. V prípade absencie potvrdenia osvedčujúceho platnosť Garancie mobility alebo prekročenia výrobcom odporúčaného maximálneho intervalu medzi dvoma predpísanými servisnými prehliadkami vám bude pomoc poskytnutá, no jej náklady si hradíte v plnej výške. 


Podmienky a platnosť služby Garancia mobility Long Life

Aké sú výhody využitia našich asistenčných služieb Garancie mobility LongLife? Ako dlho a kde platí? Tu sú odpovede na tieto najčastejšie otázky:

Ako ďaleko siahajú konkrétne služby Garancia mobility LongLife?
Záruka mobility LongLife platí v celej západnej Európe a v stále väčšom počte východoeurópskych krajín. Zahŕňa krajiny ako Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kanárske ostrovy, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a Čierna hora, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko a Veľká Británia.

Ako získam Garanciu mobility LongLife?
Ako majiteľ nového osobného vozidla Volkswagen ste automaticky pod ochranou Garancie mobility LongLife do nasledujúcej servisnej prehliadky s Garanciou mobility, ktorou sa vám táto služba opäť predlžuje.

Ako dlho platí Garancia mobility LongLife?
Garancia mobility LongLife platí od odovzdania vozidla až po prvý predpísaný servis u autorizovaného servisného partnera Volkswagen. Predlžuje sa automaticky vykonaním servisnej prehliadky s Garanciou mobility po ďalšiu servisnú prehliadku s Garanciou mobility.

Môžem využívať Garanciu mobility LongLife aj so starším vozidlom?
Samozrejme, môžete začať kedykoľvek. Určite odporúčame službu Garancia mobility LongLife aj pre staršie vozidlá. Stačí si dať vykonať servisnú prehliadku s Garanciou mobility, čím sa vám táto služba automaticky aktivuje.

Pre viac informácií kontaktujte svojho » autorizovaného servisného partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá.