Schválené pneumatiky a disky

Vyžiadanie dokladu o schválených rozmeroch pneumatík a diskov

Pre vozidlá značiek VW a Audi možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. o vydanie dokladu pre schválené rozmery pneumatík a diskov na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu:

  • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
  • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
  • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo » Objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov (PDF)
  
Objednávku treba zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava