Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku

Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku

Pre vozidlá značiek VW a Audi možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. o potvrdenie hmotností na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdenia:

  • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
  • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
  • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo » Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku (PDF)
  
Vyplnené tlačivo s prílohami možno zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava