Emisie a spotreba vozidla

Hodnoty emisných noriem a údaje o spotrebe

Pre jednotlivo dovezené vozidlá kategórie M1 značiek VW a Audi je možné objednať u zástupcu výrobcu vozidiel VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. vydanie potvrdenia o plnení hodnôt emisných noriem na predmetné vozidlo platných v čase výroby.

U zástupcu výrobcu možno objednať aj potvrdenie o informatívnej spotrebe paliva vozidla kategórie M1, ktorá nezohľadňuje skutočné prevádzkové pomery a podmienky vozidla.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdení:

  • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
  • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
  • Kópia OEV k vozidlu (ako podklad k potvrdeniu o spotrebe paliva)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo » Objednávka pre hodnoty emisných noriem a spotreby paliva (PDF)

Objednávku treba zaslať poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r.o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava