Servisná sieť Stredné Slovensko

AUTONOVO, a. s.
Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica 
tel.: 048 / 43 66 111, 112, 113 
fax: 048 / 43 66 140 
hot-line non-stop: 0903 / 703 492 

stránky servisu
e-mail

Auto Unicom Zvolen, s. r. o.
Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen 
tel.: 045 / 524 54 18 
fax: 045 / 524 54 20
Hotline: 0915 / 578 373

stránky servisu
e-mail

Galimex, s. r. o.
Sučianska cesta 49, 036 08 Martin
tel.: 043 / 4005 111
fax: 043 / 4005 202 
hot-line non-stop: 0905 / 294 760 

stránky servisu
e-mail

Galimex, s. r. o.
Rosinská cesta 17, 010 08 Žilina 
tel.: 041 / 5061 111 
fax: 041 / 5061 209
hot-line non-stop: 0907 / 849 666 

stránky servisu
e-mail

IMPA Dolný Kubín, s. r. o.
Janoškova 2278, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 0800 / 10 20 10
non-stop odťahová služba: 0905 / 979 005
non-stop servis mobil: 0903 / 222 444

stránky servisu
e-mail

IMPA Žiar nad Hronom, s. r. o.
Priemyselná č. 1, 965 01 Ladomerská Vieska
tel.: 0800 / 10 20 10
non-stop odťahová služba: 0905 / 979 005
non-stop servis mobil: 0905 / 71 01 70

stránky servisu
e-mail