Servisná sieť Bratislava

Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
tel: 0961 / 057 023-24

stránky servisu
e-mail

BOAT, a. s.
Vajnorská 167, 832 37 Bratislava
tel.: 02 / 49 280 248, 02 / 49 280 247
fax: 02 / 49 280 250

stránky servisu
e-mail

IMPA Bratislava, a. s.
Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Call centrum: 0800 / 10 20 10
fax: 02 / 67 206 749
NON STOP servis mobil: 0907 / 70 00 70
NON STOP odťahová služba pre Slovensko (západ): 0908 / 99 77 99
NON STOP odťahová služba pre Slovensko (stred): 0907 / 97 90 05

stránky servisu
e-mail

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
tel.: 02 / 49 262 200 
fax.: 02 / 49 262 222 
hot-line non-stop: 0905 / 230 333

stránky servisu
e-mail

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Vajnorská 162, 831 04 Bratislava
tel.: 02 / 49 262 400 
fax: 02 / 49 262 444
hot-line non-stop: 0905 / 230 333

stránky servisu
e-mail

Todos Bratislava, s. r. o.
M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
tel.: 02 / 692 02311
fax.: 02 / 692 02312

stránky servisu