Asistent bočnej ochrany karosérie1

Kontroluje boky vozidla a na kritické priblíženie sa k stĺpu, múriku alebo človeku vás upozorní optickým a zvukovým signálom.

1 Voliteľná výbava za príplatok.

"Trailer Assist" Asistent manipulácie s prívesom1

Vozidlo s prívesom automaticky riadi na pozdĺžne a priečne parkovacie miesto.

1 Voliteľná výbava za príplatok.

Asistent pri vyparkovaní vozidla1

Systém vás zvukovým signálom upozorní na kritickú vzdialenosť k inému vozidlu, keď z parkovacieho miesta vychádzate cúvaním. Ak by vodič na situáciu nezareagoval, môže systém zabrániť nehode tým, že vozidlo automaticky zastaví.

1 Voliteľná výbava za príplatok.

Parkovací asistent "Park Assist"1

Parkovanie na pozdĺžne a priečne parkovacie miesta zvládne vo viacerých ťahoch. Systém prevezme riadenie vozidla po zaradení spätného chodu. Vodič ovláda len pedál spojky, akcelerátora a brzdy.

1 Voliteľná výbava za príplatok.

Asistent udržania jazdného pruhu "Lane Assist"1 2

Pri neúmyselnom opúšťaní jazdného pruhu aktívne zasiahne do riadenia a zároveň vodiča upozorní zvukovým signálom a ikonou v palubnom počítači.

1 Voliteľná výbava za príplatok.
2 V rámci možností daných systémom.

Adaptívny tempomat ACC1 2

Adaptívny tempomat ACC automaticky prispôsobuje rýchlosť automobilu voči vpredu idúcemu vozidlu a udržiava vodičom prednastavenú rýchlosť a vzdialenosť. Pritom neprekročí prednastavenú rýchlosť. Tento systém zahŕňa systém sledovania priestoru pred vozidlom "Front Assist".

1 Voliteľná výbava za príplatok.
2 V rámci možností daných systémom.

"Front Assist" a "City Emergency Brake"1 2

Systém sledovania priestoru pred vozidlom "Front Assist" so systémom núdzového brzdenia "City Emergency Brake" používa radarový snímač pre zistenie situácií, kedy je vzdialenosť od vozidla vpredu kritická a pomáha skrátiť brzdnú dráhu. Systém pri nebezpečných situáciách upozorní vodiča optickým a akustickým signálom a tiež výstražným pribrzdením.

Obidva systémy patria k voliteľnej výbave za príplatok.
1 V rámci možností daných systémom.
2 Do 30 km/h.

Asistent pre zmenu jazdného pruhu "Side Assist"1 2

Keď systém "Side Assist" pomocou senzorov zaznamená pri zmene jazdného pruhu iné vozidlo v oblasti mŕtveho uhlu, upozorní Vás na to ikonou vo vonkajšom spätnom zrkadle¹.

1 Voliteľná výbava za príplatok.
2 V rámci možností daných systémom.

Asistent jazdy pri bočnom vetre1

Táto funkcia je súčasťou elektronickej kontroly stability a automatickým brzdením kolies pomáha udržať stabilitu vozidla pri silnom nárazovom bočnom vetre.

1 Len pre zatvorené nadstavby.

Elektromechanický posilňovač riadenia

Premenlivý účinok posilňovača v závislosti od rýchlosti vozidla zlepšuje pocit riadenia okolo stredového bodu a dosahuje doposiaľ neznámu presnosť riadenia pri úžitkových vozidlách.

Multikolízna brzda1

Multikolízna brzda začne po náraze vozidlo spomaľovať, aby sa v ideálnom prípade vyhlo následnej kolízii. Systém sa aktivuje, keď dva nezávislé senzory zaznamenajú náraz. Po krátkom zásahu brzdovej sústavy je automobil pozvoľna spomalený na rýchlosť 10 km/h, pričom vodič môže kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom.

¹ V rámci možností daných systémom.

Elektronický stabilizačný systém

Elektronický stabilizačný systém rozpozná kritické situácie a cielene predchádza tomu, aby sa vozidlo dostalo do šmyku a vybočilo z jazdnej dráhy. Pri nedotáčavosti pribrzdí zadné koleso na vnútornej strane zákruty. Súčasne zníži výkon motora, až kým vozidlo opäť získa stabilitu. Pretáčavému šmyku zabráni pribrzdením predného kolesa na vonkajšej strane a zásahom do manažmentu motora a prevodovky.

V rámci možností daných systémom.

Zavrieť
Nový Crafter
Od € 21.924,- s DPH ? Od € 18.270,- bez DPH ?

Nový Crafter