VW Multivan: Volkswagen Car-Net

Car-Net Guide & Inform¹ - to sú mobilné služby, s ktorými sa, vďaka aktuálnym informáciám na internete, vyhnete dopravným zápcham alebo si vyhľadáte čerpaciu stanicu, parkovisko a oveľa viac. K dispozícii máte tieto služby: správy, moje špeciálne destinácie, online import destinácií, online vyhľadávanie špeciálnych destinácií, online dopravné informácie, čerpacie stanice, parkoviská, počasie.

Prostredníctvom systému Car-Net App-Connect² môžete vybrané aplikácie z vášho smartfónu zobraziť na displeji rádiá alebo navigačného systému a počas jazdy ich ovládať. Váš smartfón pripojíte pomocou USB portu vo vašom vozidle. Dostupné sú aplikácie od externých vývojárov.

-> Ďalšie informácie o systéme Car-Net

-> Zákaznícky portál Car-Net

1 Car-Net App-Connect je dostupný len v spojení s rádiom "Media", alebo rádionavigačným systémom "Discover Media". Car-Net App-Connect zahŕňa MirrorLink™, CarPlay™ a Android Auto™. Dostupnosť týchto technológií závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate. Služby Car-Net App-Connect v súčasnosti podporuje len niekoľko mobilných telefónov na trhu. Volkswagen aktívne spolupracuje s hlavnými výrobcami smartfónov pre širšiu kompatibilitu systému Car-Net App-Connect.

2 Využitie mobilných online služieb (Car-Net) je možné len s voliteľným "Discover Media". Budete tiež potrebovať mobilné zariadenie (napr. smartfón), ktoré vie vytvoriť mobilný bezdrôtový hotspot. Služby Car-Net sú dostupné len s existujúcou zmluvou s mobilným operátorom, alebo samostatne uzatvorenou zmluvou medzi vami a vašim mobilným operátorom a len v rámci pokrytia územia príslušnou mobilnou sieťou. V závislosti od vašej mobilnej tarify môže byť príjem dát z internetu spoplatnený, najmä ak používate telefón v zahraničí (napr. poplatky za roaming). Vzhľadom na množstvo údajov potrebných pri použití služieb Car-Net dôrazne odporúčame dátový paušál u vášho poskytovateľa mobilných služieb. Použitie Car-Net sa riadi samostatnou dohodou uzavretou on-line s Volkswagen AG. Po nadobudnutí vlastníctva vozidla má zákazník 90 dní na to, aby zaregistroval vozidlo na stránke volkswagen-carnet.com/sk/sk/start.html. Dostupnosť služieb Car-Net sa môže líšiť v závislosti od danej krajiny. Tieto služby sú k dispozícii po celú dohodnutú dobu trvania zmluvy a môžu podliehať zmenám pokiaľ ide o obsah počas zmluvného obdobia. Detailnejšie informácie o službách Car-Net nájdete na stránke volkswagen-carnet.com/sk/sk/start.html a u vášho predajcu Volkswagen; pre informácie o podmienkach mobilného internetového pripojenia kontaktujte svojho mobilného operátora.

Zavrieť