Zatvoriť menu

Grátis Servis

Podmienky poskytovania bezplatného servisu - "Grátis Servis"


Podmienky poskytnutia bezplatného servisu

 1. Bezplatný servis sa poskytuje výlučne na vozidlo značky Volkswagen Úžitkové vozidlá, ktoré bolo ako nové alebo ako predvádzacie vozidlo zakúpené v Slovenskej republike u autorizovaného predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá a pri ktorom sa uplatňuje servisný interval long-life a v servisnej knižke sa nachádza označenie pečiatkou "5 rokov grátis servis".
 2. Práva z bezplatného servisu je možné uplatniť v prípade, že servisné prehliadky a výkony sú bez prerušenia vykonávané v autorizovaných servisoch Volkswagen Úžitkové vozidlá.
 3. Práva z bezplatného servisu je možné uplatniť výlučne v zúčastnených autorizovaných servisoch Volkswagen Úžitkové vozidlá v Slovenskej republike. 

Rozsah bezplatného servisu

 1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu bezplatný servis zahŕňajúci výlučne predpísané servisné výkony špecifikované v servisnej knižke po dobu  piatich rokov odo dňa, kedy kupujúci vozidlo prevzal od predávajúceho aj s príslušnými dokladmi, najdlhšie však do najazdenia 150 000 km (modelové rady Caddy, T, Amarok) / 250 000 km (modelový rad Crafter) alebo vykonania prvých (maximálne) 5 servisných zákrokov (servisných prehliadok) na predmetnom vozidle, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Bezplatný servis nezahŕňa žiadne opravy nad rámec predpísaných servisných výkonov podľa servisnej knižky.
 2. Bezplatný servis sa nevzťahuje a neposkytuje najmä v prípade výskytu:
  - okolností spôsobujúcich výluku zo záruky podľa článku V. zmluvy o predaji motorového vozidla,
  - prevádzky vozidla v sťažených podmienkach, tak ako sú definované v servisnom pláne,
  - opráv nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku jeho opotrebenia (brzdové segmenty, obloženie spojky, klinový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy, gumové manžety, gumičky stieračov, žiarovky.... a pod.),
  - škôd v dôsledku neodbornej manipulácie s vozidlom po výskyte vady alebo tým, že nebolo bez zbytočného odkladu pristavené (prepravené) do autorizovaného servisu,
  - výmeny poškodených skiel vozidla,
  - výmeny a opráv pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies a geometriu,
  - opráv spojených s dlhším odstavením a skladovaním vozidla a s jeho neskorším uvedením do prevádzky, ako aj s tým spôsobených škôd (napr. akumulátor,  pneumatiky... a pod.),
  - opráv a údržby dodatočne montovaného príslušenstva a doplnkov, ako aj demontáže akéhokoľvek príslušenstva a súčasti vozidla,
  - opráv a údržby vozidiel spojených s prestavbou (pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak),
  - dovybavenia a prevybavenia vozidla nesériovými zabezpečovacími zariadeniami na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér... a pod.),
  - opráv a úpravy laku,
  - potreby výmeny DPF filtra
  - doplňovania prevádzkových náplní vplyvom používania vozidla (motorový olej, hydraulický olej posilňovača riadenia, náplň ostrekovača, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, AdBlue (močovina)... a pod.).

 

PROFI servis

Ako rozšírenie bezplatného balíku Grátis Servis je za príplatok možné doobjednať servisný balík PROFI servis.

 

V prípade doplňujúcich otázok ku podmienkam poskytnutia bezplatného servisu sa obráťte na Vášho  » autorizovaného predajcu značky Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen