Dokumenty a certifikáty

Emisie a spotreba vozidla

Vyžiadanie dokladu o hodnotách emisií a spotreby paliva.

Schválené pneumatiky a disky

Vyžiadanie dokladu o schválených rozmeroch pneumatík a diskov.

Certifikát konformity COC

Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC.

Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku

Žiadosť o vydanie potvrdenia hmotností.