Parkovacie senzory "ParkPilot"

Vydávajú zvukové výstrahy pri zistení prekážky pri cúvaní1 a na displeji poskytujú vizuálne zobrazenie2 vzdialenosti vozidla od prekážky.

Voliteľná výbava za príplatok.
¹ V rámci možností daných systémom.
² V závislosti od verzie rádia.

Cúvacia kamera "Rear View"

Cúvacia kamera "Rear View" dodávaná na želanie zjednodušuje parkovanie zobrazovaním priestoru za vozidlom na displeji rádia alebo navigačného systému1. Dodatočné statické čiary zjednodušujú proces parkovania.

Voliteľná výbava za príplatok.
¹ V závislosti od verzie rádia.

Zavrieť