Sedem miest alebo až 3 030 litrov batožinového priestoru.

Pre nás nebolo flexibility nikdy dosť. Preto teraz môžete zadné sedadlá v modeli Caddy sklopiť, zložiť alebo úplne vybrať. Vytvoríte si tak dostatočný priestor pre väčšie nákupy alebo prepravu menších kusov nábytku. Vďaka nízkej nakladacej hrane a rovnej ložnej ploche je naloženie a vyloženie vecí veľmi pohodlné. Vôbec prvýkrát v oblasti výbavy interiéru je možné operadlo sedadla spolujazdca sklopiť. Úplným sklopením operadla sedadla sa zväčší vnútorná dĺžka priestoru pre náklad na 3,01 m1.

¹ Dĺžka interiéru po miesto vodiča Caddy Maxi pri sklopených sedadlách v druhom a treťom rade, a sklopenom sedadle spolujazdca.

Zavrieť