Informácia pre individuálny dovoz vozidiel

01.01.2016

Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že uhradenie určeného poplatku do Recyklačného fondu podľa nového zákona č. 79/2015 z.Z. o odpadoch a získanie potvrdenia na preukázanie prevzatia zodpovednosti je možné po novom na internetovom portáli www.idovoz.sk.

Ďalšie informácie k uvedenej téme nájdete aj na web stránke http://www.recfond.sk/index.php?www=news_detail&id_news=37